Monday, 18 April 2011

ହନୁମାନଜୀ କୀ ଆରତୀ

aarti hanuman jee ki odia, oriya

ହନୁମାନଜୀ କୀ ଆରତୀ

 ମଙ୍ଗଳ ମୂରତୀ ମାରୁତ ନନ୍ଦ
ସକଲ ଅମଙ୍ଗଳ ମୂଲ ନିକନ୍ଦ
ପବନତନଯ ସନ୍ତନ ହିତକାରୀ
ହୃଦଯ ବିରାଜତ ଅବଧ ବିହାରୀ
ମାତୁ ପିତା ଗୁରୂ ଗଣପତି ସାରଦ
ଶିବ ସମେତ ଶମ୍ଭୁ ଶୁକ ନାରଦ
ଚରନ କମଲ ବିନ୍ଧୌ ସବ କାହୁ
ଦେହୁ ରାମପଦ ନେହୁ ନିବାହୁ
ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈଂ
କୃପା କରହୁ ଗୁରୁ ଦେବ କୀ ନାଈଂ
ବନ୍ଧନ ରାମ ଲଖନ ବୈଦେହୀ
ଯହ ତୁଲସୀ କେ ପରମ ସନେହୀ
|| ସିଯାବର ରାମଚଂଦ୍ରଜୀ କୀ ଜଯ ||

No comments:

Post a Comment